[Uptodate-SPK] Nhau bong non: Sinh lý bệnh, đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán và hậu quả

Advertisement

BÀI SỐ 1: NHAU BONG NON: SINH LÝ BỆNH, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN VÀ HẬU QUẢ

Advertisement

[Uptodate] Chuyên đề: Sản phụ khoa – Được dịch bởi BS Vũ Tài

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[BDSI] Giao tiếp với bệnh nhân hiệu quả

Advertisement Dạy xong mình nán lại thư viện một chút để viết điều này kẻo …