[Uptodate-SPK] Nhau cài răng lược: Các đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán

Advertisement

BÀI SỐ 3: NHAU CÀI RĂNG LƯỢC: CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN

[Uptodate] Chuyên đề: Sản phụ khoa – Được dịch bởi BS Vũ Tài

Advertisement

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[BDSI] Giao tiếp với bệnh nhân hiệu quả

Advertisement Dạy xong mình nán lại thư viện một chút để viết điều này kẻo …