[X-QUANG NGỰC CƠ BẢN] Bài 4: Màng phổi và khoang màng phổi

Màng và khoang màng

Màng chỉ có thể nhìn thấy được khi bất thường. Một vài lý gây dày màng , một số khác gây tụ hay khí trong khoang màng .

Cần nhớ:

  • và khoang màng chỉ thấy được khi bất thường
  • Các vân thường đi tới thành ngực

Màng và khoang màng bình thường

Cách học: Bạn nên suy nghĩ và suy đoán trước. Sau đó xem đáp án các câu hỏi ở cuối bài

  • Đường mũi tên vẽ nên các đường bờ của mà ở đó những bất thường của màng được thấy rõ hơn
  • Bắt đầu và kết thúc ở rốn
  • Có dày màng ?
  • Có tràn khí màng ? Bình thường vân được thấy tới sát thành ngực
  • màng ? Góc sườn hoành và cần được xác định rõ

Đánh giá màng phổi

Sự bất thường màng phổi có thể khó thấy nên cần kiểm tra một cách cẩn quanh đường bờ mỗi phổi mà ở đó bất thường dễ thấy nhất.

Đảm bảo các vân phổi tiến sát thành ngực. Nếu ta thấy được màng phổi tạng và có một vùng đen hơn ngoài màng phổi tạng, tràn khí màng phổi có thể là lý. Lúc này cần ngay lập tức kiểm tra khí quản và trung thất, cả trên X-Quang và hơn là . Nếu có sự lệch khỏi đường giữa, đây là một cấp cứu khoa. Tràn khí màng phổi áp lực nên được xử lý ngay lập tức.

Advertisement

Bỏ qua tràn khí màng phổi áp lực là một thất bại trong đánh giá phim X-Quang của người đọc

Cần kiểm tra màng phổi xem có bị dày dính, tụ hay khí không khi đánh giá phim X-Quang

Ảnh đáp án

Hình 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Giới thiệu Chuyện ngành Y

Chuyện ngành Y
Mang đến những thông tin và câu chuyện trong quá trình học tập và làm nghề Y

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[X- QUANG NGỰC NÂNG CAO] Bài 2- Các bất thường của rốn phổi

Các bất thường của rốn phổi Các bất thường của rốn phổi Rốn phổi bao …