Home / phantom

phantom

Avatar

[CASE LÂM SÀNG 32] CHÓNG MẶT

Bệnh sử Một người đàn ông 75 tuổi với một cơn chóng mặt. Ông vẫn khỏe cho đến 6 tháng qua, kể từ khi ông ấy đã bị ngã, bất thường. Đôi khi ông ta bất tỉnh và không chắc chắn  đã bất tỉnh trong bao lâu . Trong một vài …

Chi tiết
YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ