Home / Bệnh học

Bệnh học

[Ung thư] KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HÓA TRỊ VÀ SỰ TƯƠNG TÁC VỚI BỨC XẠ (phần 2)

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HÓA TRỊ VÀ SỰ TƯƠNG TÁC VỚI BỨC XẠ (phần 2) BS Trương Ngọc Thắng   3. CÁC CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA THUỐC VÀ BỨC XẠ Tăng tổn thương ban đầu do bức xạ (Increasing Initial Radiation Damage) Bức xạ gây …

Chi tiết

[MIỄN DỊCH] Bệnh tự miễn

Bệnh tự miễn (miễn dịch) BS.WYNN TRAN =========== #drwynntran #bswynntran #immunesystem 1. Bệnh tự miễn là gì? – Là loại bệnh do hệ miễn dịch của chính cơ thể tấn công các cơ quan khác trong người bệnh nhân, một dạng như “quân ta đánh quân mình” hay “bệnh nội chiến” – …

Chi tiết

[Bệnh học] Bệnh do Virus Corona 2019 (Covid-19) – Cập nhật đầy đủ mới nhất từ Uptodate

BỆNH DO VIRUS CORONA 2019 (COVID-19) Tác giả: Kenneth McIntosh, MD Biên tập: Martin S Hirsch, MD Phó biên tập: Allyson Bloom, MD Bản dịch tiếng Việt: Tà Yên Đông – Biên tập viên Ykhoa.org Nguồn bài viết:https://www.uptodate.com/contents/novel-coronavirus-2019-ncov All topics are updated as new evidence becomes available and our peer …

Chi tiết

Nhịp nhanh trên thất: Kỳ 1: Định nghĩa, cơ chế, dịch tễ và triệu chứng lâm sàng

Định nghĩa và phân loại Thuật ngữ ‘SVT’ theo nghĩa đen chỉ nhịp tim nhanh [tần số nhĩ > 100 nhịp / phút (bpm) khi nghỉ ngơi], cơ chế liên quan đến tổ chức từ bó His hoặc trên. Theo truyền thống, SVT đã được sử dụng để mô tả …

Chi tiết

Có nên đóng cửa trường học trong mùa dịch?

Có nên đóng cửa trường học trong mùa dịch? GS. Nguyễn Văn Tuấn, Sydney – Úc châu. =================================================================================== Đó là câu hỏi đang được tranh cãi (chứ chưa thấy ‘tranh luận’) trong cộng đồng ở Việt Nam. Rất cảm tính. Nói một cách hình tượng theo tiếng Anh là ‘More …

Chi tiết
Y Khoa - YKHOA.ORG