Y khoa cơ bản

[Y khoa cơ bản] Bài 14: Hệ bạch huyết và sự miễn dịch.

I- MỤC TIÊU HỌC TẬP. ■ Mô tả được các chức năng của hệ thống bạch huyết. ■ Mô tả được sự hình thành của bạch huyết. ■ Mô tả được hệ thống bạch mạch, giải thích được cách bạch huyết tuần hoàn lại máu. ■ Nêu rõ các vị …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 13: Hệ tuần hoàn

I. MỤC TIÊU: ■ Mô tả cấu trúc của động mạch và tĩnh mạch, sự liên quan giữa cấu trúc và chức năng. ■ Nêu mục đích của sự tồn tại các tiếp nối động mạch và tĩnh mạch. ■ Mô tả cấu trúc của các mao mạch và giải …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 12: Tim

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC ■ Mô tả được các thành phần quan trọng cấu thành mô cơ tim. ■ Mô tả được vị trí của tim, màng ngoài tim và màng trong tim. ■ Nắm được tên của các buồng tim và các mạch máu đến và đi. ■ …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 10: Hệ nội tiết

I- MỤC TIÊU. ■ Biết được tên của từng tuyến và hormon mà nó tiết ra. ■ Giải thích được cơ chế hoạt động của feedback âm. ■ Giải thích được sự liên quan của vùng hạ đồi tới sự tiết hormon của thùy yên sau và thùy yên trước …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 9: Cảm giác

I- MỤC TIÊU. ■ Vai trò của các loại cảm giác. ■ Xác định các thành phần và chức năng của đường dẫn truyền cảm giác. ■ Mô tả đặc điểm của các cảm giác. ■ Các cảm giác da và vai trò. ■ Cảm giác đau và tầm quan …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 8: Hệ Thần Kinh

I. MỤC TIÊU HỌC TẬP ■ Nêu tên các phần của hệ thần kinh và các thành phần trong các phần đó,chức năng chung của hệ thần kinh. ■ Kể tên các thành phần trong một tế bào thần kinh(neuron),chức năng của các thành phần đó. ■ Giải thích tầm …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 7: Hệ cơ

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC. ■ Tên hệ cơ quan liên quan trực tiếp tới chuyển động,và liên quan với nhau như thế nào ■ Mô tả cấu trúc cơ cùng với những thuật ngữ về tế bào cơ,gân,xương ■ Mô tả sự khác nhau giữa cơ đối kháng và …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 6: Hệ xương khớp

I.MỤC TIÊU: Mô tả chức năng của hệ xương khớp Giải thích cách phân loại xương, và cho ví dụ về từng loại Mô tả cách mà khuôn xương phôi thai được thay thế bởi xương Nêu các chất dinh dưỡng cho sự phát triển của xương và giải thích …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 5: Hệ da

I. MỤC TIÊU ■ Gọi tên hai lớp chính của da và mô cùng các thành phần cấu tạo. Định rõ vị trí và mô tả được chức năng lớp tế bào mầm và lớp sừng. Mô tả chức năng của tế bào Langerhans. Mô tả chức năng của tế …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 4: Tissues and Membranes.

MỤC TIÊU 􀀀 Mô tả các đặc điểm cơ bản của 4 loại mô chính. 􀀀 Mô tả chức năng của các loại biểu mô cùng với mối lien quan với các cơ quan nơi chúng được tìm thấy. 􀀀 Mô tả chức năng của mô liên kết và liên …

Chi tiết