[Cơ chế triệu chứng số 130] Khối ở trực tràng

Advertisement

I. MÔ TẢ

Sờ thấy khối bất thường không đều ở trực tràng khi thăm khám trực tràng (DRE).

II. NGUYÊN NHÂN

• Ung thư trực tràng

III. SÀNG LỌC UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG

Các nghiên cứu còn hạn chế đối với giá trị thực sự của thăm trực tràng trong theo dõi ung thư đại trực tràng. Các bằng chứng có sẵn về phát hiện khối u sờ thấy không thật sự ấn tượng.

• Một phân tích gộp50 cho thấy độ nhạy là 64%, và độ đặc hiệu là 97% và PPV là 0.47.
•Một nghiên cứu khác gần đây51 cho thấy độ nhạy là 76.2%, độ đặc hiệu là 93% và PPV thấp là 0.3.

Dựa vào các kết quả trên, gợi ý rằng, thăm trực tràng (DRE) là phương pháp không chính xác và hiệu quả để phát hiện ung thư đại trực tràng, nguy cơ dương tính giả cao, dẫn đến các chỉ định cận lâm sàng không phù hợp. Tuy nhiên, rất nhiều khối u vẫn được thấy đầu tiên khi thăm trực tràng (DRE).

Advertisement

Nguồn: Mechanisms of Clinical Signs. 1st Edition. Mark Dennis William Bowen Lucy Cho.

Tham khảo bản dịch của nhóm “Chia sẻ ca lâm sàng”

Xem tất cả Cơ chế tiệu chứng tại:

https://ykhoa.org/category/khoa-hoc/co-che-trieu-chung/

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu tranphuong

Check Also

[Xét nghiệm 49] Glucose máu (Glucose, Glycémie Veineusse / Blood Sugar, Glucose in Whole Blood, Serum, Plasma, Fasting Plasma Glucose)

Advertisement Nhắc lại sinh lý Bình thường glucose máu xuất xứ từ 2 nguồn hoàn …