[Cơ chế triệu chứng số 141] Hội chứng Brown-Séquard

Advertisement

I. MÔ TẢ

Hội chứng Brown-Séquard là một hội chứng lâm sàng hiếm do cắt ngang tủy sống và đặc trưng bởi:
• Yếu cùng bên dưới mức tổn thương
• Mất cảm giác sờ nông, rung, sự nhận cảm cảm giác cùng bên dưới mức tổn thương
• Mất cảm giác nhiệt và cảm giác đau đối bên dưới mức tổn thương
• Mất cảm giác dải hẹp hoàn toàn cùng bên tại mức tổn thương.

Advertisement

II. NGUYÊN NHÂN

Thường gặp

• Chấn thương thấu xương
• Xơ cứng lan tỏa

Ít gặp

• Áp xe ngoài màng cứng
• Gãy đốt sống
• Khối tổn thương (vd. u, áp xe, AVM)

III. CƠ CHẾ

Cơ chế của biểu hiện lâm sàng trong hội chứng Brown-Séquard được liệt kê trong Bảng 5.7 ( xem Hình 5.21).

IV. Ý NGHĨA

Hội chứng Brown-Séquard là hội chứng lâm sàng hiếm có liên quan đến cắt ngang tủy sống

Nguồn: Mechanisms of Clinical Signs. 1st Edition. Mark Dennis William Bowen Lucy Cho.

Tham khảo bản dịch của nhóm “Chia sẻ ca lâm sàng”

Xem tất cả Cơ chế tiệu chứng tại:

https://ykhoa.org/category/khoa-hoc/co-che-trieu-chung/

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu tranphuong

Check Also

[Xét nghiệm 50] Glucose niệu (Glycosurie/ Glucose, Urine)

Advertisement Nhắc lại sinh lý Trong điều kiện bình thường, glucose được lọc qua các …