[Cơ chế triệu chứng số 175] Phân ly ánh sáng gần

Advertisement

I. MÔ TẢ

Phân ly ánh sáng gần biểu hiện:
1 Phản xạ điều tiết bình thường (đồng tử khi nhìn gần)
2 Phản xạ ánh sáng kém hoặc mất.

Bệnh có phân ly áng sáng gần khi phản xạ nhìn gần của đồng tử (trong ánh sáng vừa phải) mạnh hơn nhiều phản xạ ánh sáng với ánh sáng mạnh. Phân ly ánh sáng gần thường gặp trong đồng tử Argyll Robertson (xem ‘đồng tử Argyll Robertson’ trong chương này).

II. NGUYÊN

 Thường gặp
mái trung não
• Đồng tử Argyll Robertson
 Ít gặp
• U tuyến tùng
• Não úng thủy
• Xơ cứng rải rác
• Sarcoidosis
• Cường đồng tử Adie

III. CƠ CHẾ

Nguyên phân ly ánh sáng gần gồm:
1 mái trung não
2 Cường đồng tử Adie
3 Đồng tử Argyll Robertson

mái trung não

Giảm kích thích ánh sáng trước mái đến vận nhãn, do tại mái trung não, dẫn đến giảm phản xạ đồng tử, nhưng đường dẫn truyền hội tụ còn nguyên vẹn. mái trung não ( Parinaud) là một lâ sàng do mép sau và kẽ, đặc trưng bởi:
1 nhìn dọc
2 Đồng tử bình thường hoặc dãn và phân ly ánh sáng gần
3 giật nhãn cầu với đồng tử rút vào hốc
4 thắt mi.

Cường đồng tử Adie

4 biểu hiện của cường đồng tử Adie:
1 Giãn đồng tử một bên
 2 Giảm hoặc mất phản xạ ánh sáng
3 Đồng tử chậm trong phản xạ với ánh sáng gần hay khi hội tụ
 4 đồng tử nhạy cảm với pilocarpine.

Đồng tử Adie là do mi và/hoặc sợi hậu dẫn đến sự tái tạo bất thường của mi ngắn. Bình thường, mi cho các sợi đến cơ thể mi nhiều gấp 30 lần đến cơ đồng tử. Sự tái tạo bất thường của các sợi mi (một quá trình ngẫu nhiên) thường tái phân bố cho cơ đồng tử nhiều hơn cho cơ thể mi, với tỷ lệ gần 30:1, gây ra những triệu chứng bất thường như đã nêu. Các nguyên của cường đồng tử Adie gồm chấn thương hốc

Advertisement

, hốc và nhiễm Varicella Zoster ở nhánh ..

Đồng tử Argyll Robertson

Xem ‘Đồng tử Argyll Robertson’ trong chương này.

IV. Ý NGHĨA

Phân ly ánh sáng gần thường là biểu hiện của mái trung não . Và đồng tử Argyll Robertson là triệu chứng kinh điển của III.

Nguồn: Mechanisms Clinical Signs. 1st Edition. Mark Dennis William Bowen Lucy Cho.

Tham khảo bản của nhóm “Chia sẻ ca

Xem tất cả Cơ chế tiệu chứng tại:

https://ykhoa.org/category/khoa-hoc/co-che-trieu-chung/

Advertisement

Giới thiệu tranphuong

Avatar

Check Also

[CT-MRI Số 25] MRI Bụng (Mặt phẳng đứng dọc)

Advertisement Nguồn: Giải Phẫu Cắt Lớp CT-MRI ,Cuốn 2 . Phần Ngực-Bụng-Chậu Tham khảo bản …