[Cơ chế triệu chứng số 212] Âm ruột : Tiếng réo

Advertisement

I. MÔ TẢ

Âm thanh leng keng chói tai khi nghe trong ổ bụng thường được mô tả giống như tiếng rót nước vào trong một cái ly rỗng.

II. NGUYÊN NHÂN

• Tắc ruột

III. CƠ CHẾ

Bằng chứng của cơ chế còn hạn chế. Người ta cho rằng, nó là dấu hiệu của việc tích lũy dịch hoặc khí kèm với mất áp lực đoạn dưới ruột, giống như mưa rơi trên mái thiếc.24

IV. Ý NGHĨA

Rất ít có bằng chứng về tiếng réo của ruột như một dấu hiệu.

Advertisement

Nguồn: Mechanisms of clinical signs. 1st Edition. Mark Dennis Wiliam Bowen Lucy Cho

Tham khảo bản dịch của nhóm “Chia sẻ ca lâm sàng”

Xem tất cả cơ chế triệu chứng tại: https://ykhoa.org/khoa-hoc/co-che-trieu-chung/

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu tranphuong

Check Also

[Xét nghiệm 50] Glucose niệu (Glycosurie/ Glucose, Urine)

Advertisement Nhắc lại sinh lý Trong điều kiện bình thường, glucose được lọc qua các …