[Cơ chế triệu chứng số 35] Nghiệm pháp Thompson

Advertisement

1.MÔ TẢ
Bệnh nhân nằm sấp trên bàn khám bệnh hai chân để tự do, người khám bóp mạnh hai bắp chân. Nghiệm pháp được coi là dương tính khi không có cử động nào ở cổ chân ( nghĩa là duỗi cổ chân)

2.NGUYÊN NHÂN
• Đứt gân Achilles
3.CƠ CHẾ
Bình thường, khi bóp chặt bắp chân làm cho cơ dép bị “biến dạng”. Điều này làm gân cơ bụn chận di chuyển ra xa xương chày, kéo cổ chân lên, gây nên đông tác duỗi cổ chân
Khi gân Achilles bị đứt, phản ứng này sẽ không xảy ra. Gân achilles gắn không hiệu quả với xương gót và không thể nâng gót lên được khi cơ dép bị ép.
4.Ý NGHĨA
Mặc dù có rất ít bằng chứng về nghiệm pháp này nhưng nghiệm pháp dương tính luôn nghĩ tới bệnh lý đứt gân achilles . Nghiệm pháp này ám chỉ sự mất liên kết hoàn toàn giữa cơ dép và gân achilles. Tuy nhiên một vài nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng tổn thương cơ bụng chân cũng có thể cho kết quả dương tính.

Advertisement

 

Nguồn: Mechanisms of Clinical Signs. 1st Edition. Mark Dennis William Bowen Lucy Cho.

Tham khảo bản dịch của nhóm “Chia sẻ ca lâm sàng”

 

Xem tất cả Cơ chế tiệu chứng tại:

https://ykhoa.org/category/khoa-hoc/co-che-trieu-chung/

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Haunguyen

Check Also

[Xét nghiệm 52] Hematocrit (Hct)

Advertisement HEMATOCRIT (Hct) (Hematocrite/ Hematocrit, Packed Cell Volume [PCV])   NHẮC LẠI SINH LÝ   …