De Winter’s T waves – Sự cảnh báo của Thần Chết!!

De Winter’s T waves – Sự cảnh báo của Thần Chết!!

• Được mô tả lần đầu tiên bởi De Winter và Wellen trên tạp chí New England Journal of Medicine (NEJM) vào năm 2008.
• Dấu hiệu De Winter được phát hiện ở khoảng 2% các trường hợp TẮC CẤP nhánh LAD và thường bị bỏ qua bởi các nhà lâm sàng.
• Được AHA đề nghị là dấu tương đương với STEMI thành trước, mặc dù không có sự chênh lên rõ ràng của đoạn ST.
• Tiêu chuẩn chẩn đoán bao gồm:
 Sóng T cao, nhọn, đối xứng ở các chuyển đạo trước tim
 ST cong lõm chênh xuống > 1mm (upsloping ST segment depression) ở các chuyển đạo trước tim
 ST chênh lên nhẹ (>0.5mm) ở aVR (trong hầu hết các trường hợp)
• Hình thái ECG của STEMI có thể đi trước hoặc theo sau dấu De Winter
• Đây có thể sẽ trở thành một chỉ định mới trong khởi động cath lab để can thiệp NMCT (chưa được đưa vào khuyến cáo)

Advertisement

Dưới đây là một vài ECG có dấu hiệu De Winter:

Lược dịch từ Litfl.com

Link bài gốc: https://litfl.com/de-winter-t-wave-ecg-library/

Advertisement

Giới thiệu Lê Văn Tèo

Check Also

[Cập nhật] Điểm mới ADA 2022:

Tóm tắt vài điểm mới của ADA 2022: – Chẩn đoán ĐTĐ týp 1: tích …