[Mô phôi số 14] Hệ thần kinh

Print Friendly, PDF & Email

TỰ LƯỢNG GIÁ

  1. Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo chung của hệ thần kinh trung ương.
  2. Hãy mô tả cấu tạo tủy sống.
  3. Hãy kể tên, nêu đặc điểm cấu tạo và sự phân bố của các nơron trong chất xám tủy sống.
  4. Hãy mô tả cấu tạo mô học chất xám tiểu não.
  5. Hãy kể tên các lớp, thành phần tế bào vỏ đại não.
  6. Hãy nêu vị trí phân bố thân nơron trong hệ thần kinh.
  7. Hãy mô tả cấu tạo màng não-tuỷ.
  8. Hãy mô tả cấu tạo dây thần kinh não-tuỷ cắt ngang.
  9. Hãy mô tả cấu tạo siêu vi thể bản vận động.
  10. Hãy mô tả đặc điểm cấu tạo chung của các tiểu thể xúc giác. Cho ví dụ.

NGUỒN: MÔ – PHÔI PHẦN MÔ Học – SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA – NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI – 2007 Chủ biên: GS.TS. TRỊNH BÌNH

Xem tất cả mô phôi tại: https://ykhoa.org/category/mo-phoi/

Advertisement

Giới thiệu nghuyen

Check Also

[GIẢI PHẪU SỐ 21] HẦU

1. ĐẠI CƯƠNG Hầu (pharynx) là ngã tư của đường hô hấp và đường tiêu …