Sự thất bại trong đạt mục tiêu đáng khuyến nghị về đái tháo đường ở người lớn Trung Quốc

Rate this post

Nghiên cứu chéo này cho thấy tỷ lệ người lớn Trung Quốc tự báo cáo mắc đái tháo đường loại 2 đạt mục tiêu HbA1c theo hướng dẫn chỉ đạo là 64,1%. Tỉ lệ người lớn Trung Quốc tự báo cáo mắc đái tháo đường loại 2 đạt mục tiêu huyết áp theo hướng dẫn chỉ đạo là 22,2%.


Trong nghiên cứu cắt ngang này, tỷ lệ người lớn Trung Quốc tự báo cáo mắc đái tháo đường loại 2 đạt được mục tiêu HbA1c được khuyến nghị là 64,1%. Tỷ lệ người lớn Trung Quốc tự báo cáo mắc đái tháo đường loại 2 đạt được mục tiêu huyết áp được khuyến nghị là 22,2%. Cấp độ chứng cứ: 1 (Xuất sắc) Nghiên cứu toàn diện: Hơn một phần tư dân số Trung Quốc đã được chẩn đoán mắc đái tháo đường, và ước tính cho thấy chi phí trực tiếp cho đái tháo đường tại Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trên 109 tỷ đô la. Do đó, việc duy trì mục tiêu được khuyến nghị trong quản lý đái tháo đường là rất quan trọng để giảm biến chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm chi phí. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng trống về hiểu biết về việc liệu việc đạt được và tuân thủ các mục tiêu điều trị đái tháo đường về chế độ ăn, lối sống, chỉ số khối cơ thể (BMI) và các yếu tố nguy cơ lâm sàng chính có đủ đối với dân số này không. Tổng thể, nghiên cứu này cho thấy người lớn Trung Quốc tự báo cáo mắc đái tháo đường không đạt được mục tiêu chăm sóc đái tháo đường được khuyến nghị, đặc biệt là mức độ cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL-C), huyết áp, hoạt động thể chất trong thời gian rảnh và mục tiêu chế độ ăn. Nghiên cứu này bị giới hạn bởi việc sử dụng dữ liệu tự báo cáo và sử dụng dữ liệu đã lỗi thời. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này là quan trọng, vì chúng cho thấy việc đạt được mục tiêu chăm sóc đái tháo đường được khuyến nghị là thấp trên toàn quốc Trung Quốc và do đó cần có các biện pháp y tế quốc gia để cải thiện quản lý đái tháo đường.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Tỷ lệ người lớn Trung Quốc tự báo cáo mắc đái tháo đường loại 2 đạt mục tiêu HbA1c khuyến nghị là bao nhiêu?
Trả lời: Tỷ lệ người lớn Trung Quốc tự báo cáo mắc đái tháo đường loại 2 đạt mục tiêu HbA1c khuyến nghị là 64.1%.

2. Tỷ lệ người lớn Trung Quốc tự báo cáo mắc đái tháo đường loại 2 đạt mục tiêu huyết áp khuyến nghị là bao nhiêu?
Trả lời: Tỷ lệ người lớn Trung Quốc tự báo cáo mắc đái tháo đường loại 2 đạt mục tiêu huyết áp khuyến nghị là 22.2%.

3. Tại sao việc đạt mục tiêu chăm sóc đái tháo đường khuyến nghị ở người lớn Trung Quốc lại thấp?
Trả lời: Việc đạt mục tiêu chăm sóc đái tháo đường khuyến nghị ở người lớn Trung Quốc lại thấp do nghiên cứu này cho thấy người lớn Trung Quốc tự báo cáo mắc đái tháo đường loại 2 chưa đạt được mục tiêu chăm sóc đái tháo đường khuyến nghị, đặc biệt là với mục tiêu điều chỉnh mức cholesterol trong máu, huyết áp, hoạt động thể chất và chế độ ăn uống.

Advertisement

4. Nghiên cứu này có giới hạn gì?
Trả lời: Nghiên cứu này có giới hạn là sử dụng dữ liệu tự báo cáo và sử dụng dữ liệu tương đối đã lỗi thời.

5. Nghiên cứu này đề xuất những biện pháp gì để cải thiện quản lý đái tháo đường ở Trung Quốc?
Trả lời: Nghiên cứu này đề xuất rằng cần có các biện pháp hành động quốc gia để cải thiện quản lý đái tháo đường ở Trung Quốc dựa trên kết quả nghiên cứu này, vì việc đạt mục tiêu chăm sóc đái tháo đường khuyến nghị ở người lớn Trung Quốc đang rất thấp.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: 2minutemedicine, Low achievement of guideline-recommended diabetes targets in Chinese adults
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Ykhoa.org

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

SGLT2 inhibitors giảm tái phát cơn và nhập viện liên quan đến đái tháo đường ở bệnh nhân gút

Nghiên cứu dân số này cho thấy bệnh nhân mắc gút sử dụng thuốc chẹn …