Tag Archives: block av

[ECG Số 13] Các dạng ECG của loạn nhịp thụ động

13.1. Phức bộ và nhịp thoát (Hình 13.1) các phức bộ thoát và nhịp thoát có nguồn gốc từ những cấu trúc dưới nút xoang khi nút xoang bị suy yếu, block xoang nhĩ hay block nhĩ thất. Thông thường, nhịp thoát xuất phát từ nút nhĩ thất, phát nhịp …

Chi tiết

[ECG Số 11] Các dạng ECG của loạn nhịp trên thất

11.1. Phức bộ đến sớm (Hình 11.1) phức bộ đến sớm thường là ngoại tâm thu (ngoại tâm thu nhĩ rất hiếm) do hiện tượng vào lại nh ở tâm nhĩ (hình 10.5). Nó có thể được dẫn truyền đến tâm thất bình thường hoặc lệch hướng hoặc tiềm tàng …

Chi tiết

[ECG Số 4] Phân tích chi tiết về ECG

4.1. Phương pháp phân tích theo hệ thống Việc sử dụng thường qui phương pháp giải thích có hệ thống cho cả ECG bình thường và bệnh lý như được nêu dưới đây, là một cách hiệu quả để tránh những sai sót bằng cách đảm bảo rằng tất cả …

Chi tiết

[Sổ tay Harrison Số 120] Điện tâm đồ

1. TIẾP CẬN ĐIỆN TÂM ĐỒ Thông thường, điện tâm đồ được chuẩn hoá là 1.0 mV mỗi 10 mm, và tốc độ giấy là 25 mm/s (mỗi ô nhỏ theo hàng ngang = 0.04 s). Nhịp tim Nhát bóp/phút = 300 chia cho số ô lớn (mỗi 5 mm) …

Chi tiết

[Cơ chế triệu chứng số 100] JVP: hình dạng sóng bình thường

Ở người khoẻ mạnh, có thể dự đoán hình dạng sóng của tĩnh mạch cảnh khi đặc catheter tim (miêu tả trong Hình 3.13). Mỗi phần phản ánh cho sự thay đổi ở tâm nhĩ phải và áp lực tĩnh mạch cảnh: a – phản ánh sự co bóp của …

Chi tiết

[Case lâm sàng] Case lâm sàng tim mạch

✴ Một phụ nữ 60 tuổi biểu hiện ngất, tiền sử CHF, tăng áp phổi, CAD đã CABG, ESRD chạy thận nhân tạo (vừa chạy thận hôm trước). ✅ Sinh hiệu: BP 115/70, HR 65, RR 12. Không có điện tim 12 chuyển đạo trước đó của bệnh nhân. ✅ Khi đến ED, …

Chi tiết