[Sinh lý Nhi khoa] Tuần hoàn trước sinh

Vòng tuần hoàn bào thai đã được hình thành từ cuối tháng thứ 2 của thai kỳ, tiếp tục tồn tại và phát triển cho tới lúc sinh

Khi còn ở trong bụng mẹ, hệ hô hấp và hệ tiêu hóa chưa hoạt động, cho nên phải được nuối sống bằng oxy và các chất dinh dưỡng trong máu mẹ qua tuần hoàn bào thai. Quá trình trao đổi chất diễn ra giữa mẹ và con xảy ra tại nhau thai. Thai nhi liên hệ với nhau bằng cuống rốn.Cuống rốn bao gồm 2 động mạch và 1 tĩnh mạch rốn. Động mạch rốn mang những chất cần thải ra, ngược lại tĩnh mạch rốn chưa nhiều dinh dưỡng và giàu oxy nhất

Máu giàu oxy theo đường Tĩnh mạch rốn tới gan. Tại gan máu ở tĩnh mạch rốn sẽ đi theo 2 đường, 1 nửa sẽ đi qua mao mạch nan hoa để đến tĩnh mạch chủ dưới, một nửa sẽ đi tắt qua ống tĩnh mạch để tới tĩnh mạch chủ dưới(chỗ thông thứ nhất). Sau đó máu đổ vào tâm nhĩ phải, tại tâm nhĩ phải máu được trộn với máu từ tĩnh mạch chủ trên(máu kém oxy). You will might test ones own beginners luck lightning link casino. Vì tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái thông nhau qua lỗ bầu dục (chỗ thông thứ 2) do đó máu sẽ đi từ tâm nhĩ phải qua tâm nhĩ trái, tiếp tục máu từ tâm nhĩ trái đổ xuống tâm thất trái và được bơm lên cung động mạch chủ đi nuôi cơ thể. Còn lại một ít máu ở tâm nhĩ phải sẽ được đổ trực tiếp xuống tâm thất phải và được bơm lên động mạch phổi. Vì phổi chưa hoạt động nên máu từ động mạch phổi sẽ được chuyển qua động mạch chủ thông qua ống động mạch (chỗ thông thứ 3).

Advertisement

Tóm lại tuần hoàn nhau thai có đặc điểm nổi bật: phổi bào thai chưa hoạt động, kháng lực mạch máu phổi cai, thất phải ưu thế hơn thất trái. 3 cơ quan góp phần tồn tại bào thai gồm: ống tĩnh mạch, ống động mạch, lỗ bầu dục. Cơ quan này hầu như không tồn tại sau sinh trừ trường hợp bệnh lí

Advertisement

Giới thiệu Bùi Thị Huyền Diệu

Check Also

[GIẢI PHẪU SỐ 21] HẦU

1. ĐẠI CƯƠNG Hầu (pharynx) là ngã tư của đường hô hấp và đường tiêu …