[Cơ chế triệu chứng số 209] Nhu động ruột

Advertisement

Nhu động ruột xuất hiện khi thức ăn hoặc chất lỏng được đẩy qua ruột. Khi ruột rỗng, âm thanh sẽ tạo ra tiếng vọng khắp ổ bụng, và nó thường được mô tả nghe giống nhưtiếng nước chảy qua vòi. Tiếng nhu động ruột có thể nghe thấy 5-35 lần mỗi phút ở người bình thường.

Ý NGHĨA

Sự thay đổi cả số lượng và thời gian xuất hiện nhu động ruột nên khó giải thích về dấu hiệu này và bằng chứng về giá trị của chúng thì hiếm và mâu thuẫn nhau.

Có rất ít bằng chứng cho rằng, nghe được tiếng nhu động ruột bình thường tức là không có tắc ruột, hầu hết các bệnh nhân bị tắc ruột non sẽ bị tăng giảm hoăc mất tiếng nhu động ruột.

Advertisement

Nguồn: Mechanisms of clinical signs. 1st Edition. Mark Dennis Wiliam Bowen Lucy Cho

Tham khảo bản dịch của nhóm “Chia sẻ ca lâm sàng”

Xem tất cả cơ chế triệu chứng tại: https://ykhoa.org/khoa-hoc/co-che-trieu-chung/

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu tranphuong

Check Also

[ Bệnh học tim mạch 12 ] – Sa van hai lá (Hội chứng Barlow)

Advertisement Định nghĩa sa van hai lá Sa van hai lá được định nghĩa là …