[Cơ chế triệu chứng số 95] Phản hồi gan tĩnh mạch cảnh

1.MÔ TẢ
Ấn chắc vào 1/4 trên phải bụng (vùng ) làm áp lực cảnh (JVP) trở nên rõ hơn và đôi khi thấy cao hơn. Phản hồi cảnh khi có tăng JVP > 3cmH2O kéo dài >15s


2.NGUYÊN
• Bất kì nguyên nào làm chức năng (RLCN) thất phải – RLCN tâm thu hoặc tâm trương
và quá tải thể tích
• Tăng hậu tải thất phải
Chú ý: Dấu hiệu này không gặp trong chèn ép .
3.CƠ CHẾ
Đặt áp lực lên 1/4 trên phải bụng giúp TM trở về phải qua TMC dưới. Tăng thể tích về phải cộng thêm tăng áp lực cuối tâm thu và tâm trương trong nhĩ và thất phải (do RLCN phải) và TM và áp lực thì dội ngược lại vào cảnh. Thất phải không thể chứa thêm TM trở ngược lại.
4.Ý NGHĨA
Hữu ích khi phối hợp với những dấu hiệu và khác và sẽ tăng giá trị tăng JVP. Nó nhạy nhưng không đặc hiệu cho bất kì nào, vì vậy phải xem xét tổng thể
• Khi có khó thở, có thể tiên đoán : PLR 6.0, NLR –0.7834.
• Khi có khó thở, có thể tiên đoán áp lực nén trong mao mạch tăng >15 mmHg: PLR 6.7, NLR 0.08.
• Phát hiện tăng áp lực tâm trương thất trái với độ nhạy 55–84%, độ đặc hiệu 83– 98%, PLR 8.0, NLR 0.3.
Nếu không khó thở, tìm nguyên khác

Advertisement

 

Nguồn: Mechanisms  Clinical Signs. 1st Edition. Mark Dennis William Bowen Lucy Cho.

Tham khảo bản  của nhóm “Chia sẻ ca 

 

Xem tất cả Cơ chế tiệu chứng tại:

https://ykhoa.org/category/khoa-hoc/co-che-trieu-chung/

 

 

Advertisement

Giới thiệu Haunguyen

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Sinh lý Guyton số 73] Chuyển hoá và năng lượng

Adenosine Triphosphate – “Chất mang năng lượng” trong chuyển hoá Carbohydrat, chất béo, and protein …