[COVID-19] Hỗ trợ hô hấp bên ngoài ICU

Advertisement

download tại: https://drive.google.com/file/d/1YWPlijwIFc_YdZc-KXC6pWHJZUC_qSDq/view?usp=sharing

Advertisement
Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Haunguyen

Check Also

[COVID-19] Anaphylaxis – Sốc phản vệ sau khi chích vaccine COVID-19

Advertisement Theo thông tin báo chí, Việt Nam vừa có một ca sốc phản vệ …