[COVID-19] Manila là nước đầu tiên trong khu vực khoanh vùng diện rộng cả thủ đô!

[Quarantine] ☘️ Tháng 3/1967, tại Manila diễn ra Hội thảo đầu tiên của ở khu vực Tây TBD về Khoanh vùng quốc tế nhằm .
 Tròn 53 năm sau, hôm nay, Manila là đầu tiên trong khu vực khoanh vùng diện rộng cả thủ đô 13 triệu người sau khi có ca thứ 52, và sau 2 ngày là 140 (trước rất nhiều sự ngỡ ngàng).


☘️ Trang 4 của tài liệu này (oánh bằng máy chữ, 1967) nhận định xu hướng lan truyền tới địa bàn có yếu tố gia tăng hàng không. Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia xem nhẹ trò của hàng không và nguy cơ xâm nhập của 1 ca tới 1 địa bàn. 🤧
🌟 Trong http://covid19global.net/ đã lựa chọn cách tiếp cận khá hợp lý ngay từ đầu trong bài toán này khi không chỉ model trong 1 địa bàn, mà model 2 giai đoạn, bao gồm gđ 1 – đặt địa bàn đó trong nguy cơ xâm nhập quốc tế qua hàng không và di biến động nội tại. Cùng với số liệu tốt và thuật toán khá phức tạp nên kết quả có tính giá trị cao. Rất ít người tính cho -19 theo cách này.

Advertisement
 Việc các block hàng không hàng loạt là vô cùng thuận lợi cho trong việc theo dấu ca . Tuy nhiên, ghi nhận số liệu sự kiện là chưa đủ, cần cấu trúc lại dữ liệu nguy cơ nội tại, nếu không sẽ còn tiếp tục các tình huống phát hiện ca xong rồi mới đi tìm tung tích các hành khách đã bay chuyến đó!
🐥
https://apps.who.int/iris/handle/10665/207327

NGUỒN: GS Bách

Advertisement

Giới thiệu Thien Khiem

Thien Khiem
"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] Liệu Vaccine COVID-19 sẽ ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh? Một câu hỏi thú vị!

Các nhà khoa học tham gia giám sát thử nghiệm vắc xin “Operation Warp Speed …