[CT-MRI Số 21] MRT Tim

Advertisement

MẶT CẮT 2 BUỒNG TIM TỪ THẤT TRÁI

MẶT CẮT 4 BUỒNG TIM TỪ THẤT TRÁI

MẶT CẮT NGANG

ĐƯỜNG RA VÀ ĐƯỜNG VÀO THẤT TRÁI

ĐƯỜNG RA CỦA THẤT TRÁI

MẶT CẮT 2 BUỒNG TIM TỪ TÂM THẤT PHẢI

ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI

Nguồn: Giải Phẫu Cắt Lớp CT-MRI ,Cuốn 2 . Phần Ngực-Bụng-Chậu

Tham khảo bản dịch của nhóm “Chia sẻ ca lâm sàng”

Advertisement

Xem tất cả Giải Phẫu Cắt Lớp CT-MRI tại:

https://ykhoa.org/category/khoa-hoc/ct-mri/

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu tranphuong

Check Also

[ Bệnh học tim mạch 12 ] – Sa van hai lá (Hội chứng Barlow)

Advertisement Định nghĩa sa van hai lá Sa van hai lá được định nghĩa là …