[ECG] Hội chứng tiền kích thích trên ECG

Print Friendly, PDF & Email

Hệ thống dẫn truyền bình thường trong tim, xung động sẽ đi từ nhĩ xuống thất thông qua bộ nối nhĩ thất. Tại đây xung động bị chậm dẫn truyền khoảng 0,04-0,07s và PR bình thường trên ECG sẽ nằm trong khoảng 0,12-0,2s. Hội chứng tiền kích thích là khi thời gian dẫn truyền nhĩ thất bị rút ngắn lại. Biểu hiện là:

  1. Hội chứng WPW
    Cơ chế: Ngoài đường dẫn truyền sinh lý là bộ nối nhĩ thất thì chúng ta còn đường dẫn truyền thứ phụ (cầu kent) dẫn truyền xung động từ nhĩ đến thất. Vì không đi qua bộ nối nhĩ thất nên xung động không bi chăn lại nên xung động đến cơ nhĩ sớm hơn tạo nên sóng delta. Xung động đi theo con đường sinh lý đến sau và hòa hợp với xung động đến trước gây khử cực thất tạo nên phức bộ QRS.
    Biểu hiện trên ECG: PR ngắn <0,12s, phức bộ QRS giãn rộng và có sóng delta, ST-T có thể biến đổi thứ phát.

    Phân loại: Hội chứng WPW có hai type:
  • Type A (Cầu kent bên trái): Sóng delta và QRS dương ở V1
  • Advertisement
  • Type B (cầu kent bên phải): Sóng delta và QRS âm ở V1

Hội chứng LGL
Khi PR < 0,12s nhưng QRS bình thường, không có sóng delta. Vậy nó đã đi theo đường nào?

Có nhiều giả thuyết đưa ra là có sự thông nối giữa cơ nhĩ và cơ thất, cơ nhĩ và bó his, cơ nhĩ và nhánh, xung động tăng tốc khi đi qua nút nhĩ thất, nút nhĩ thất bị ngắn, đường dẫn truyền phụ trong nút nhĩ thất…
Biểu hiện trên ECG: PR < 0,12s.

Tài liệu tham khảo
1. Hướng dẫn đọc điện tâm đồ-GS.Trần Đỗ Trinh
2. ECG ứng dụng lâm sàng-Trần Kim Sơn
3. The ECG made easy

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Giới thiệu Nguyenvukha

Check Also

[Case lâm sang 232] Nhiễm não mô cầu

Question Một sinh viên nam 19 tuổi vào khoa cấp cứu sau khi cảm thấy …