Inhibitors của sodium-glucose cotransporter-2 có thể giảm tần suất tái phát cơn gút, trong đó sử dụng thuật ngữ “đái tháo đường”.

Rate this post

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng việc sử dụng thuốc chống tiểu đường SGLT2i có thể giảm nguy cơ tái phát cơn gút ở bệnh nhân mắc gút và đái tháo đường so với các loại thuốc chống tiểu đường khác. Nghiên cứu cũng cho thấy bệnh nhân bắt đầu điều trị bằng SGLT2i có nguy cơ tử vong tổng quát thấp hơn so với nhóm so sánh.


Trong vòng một năm, số lần tái phát của bệnh gút ở bệnh nhân mắc gút và đái tháo đường đã giảm đáng kể khi sử dụng thuốc chống đái tháo đường qua co-transporter-2 natri-glucose (SGLT2i) so với các phương pháp điều trị tiểu đường khác. Những bệnh nhân bắt đầu điều trị SGLT2i có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn so với nhóm so sánh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng gút, một loại viêm khớp thường gặp nhất, đã tăng cường khả năng phổ biến và xuất hiện trên toàn thế giới. Mặc dù đã có các phương pháp điều trị hiệu quả, tái phát gút vẫn tiếp tục tồn tại, gây đau đớn và gây tử vong. Mối liên hệ của gút với các bệnh tim mạch và chuyển hóa góp phần vào khối lượng bệnh tật song song của nó, và các nghiên cứu đã nhấn mạnh nguy cơ tăng của nó liên quan đến tử vong do bệnh thận và tim mạch. Các hướng dẫn hiện tại khuyến nghị việc sử dụng liệu pháp giảm urate kéo dài (ULT) để ngăn ngừa các cơn tái phát, nhưng các nghiên cứu trước đây cho thấy liều dùng ULT chưa đầy đủ và tuân thủ ULT thấp. Các chất ức chế co-transporter-2 natri-glucose (SGLT2i), được sử dụng để điều trị tiểu đường type 2, đã cho thấy hiệu quả trong việc giảm các sự kiện tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân, giảm mức urate trong huyết thanh và giảm nguy cơ mắc gút. Tuy nhiên, hiệu quả của chúng đối với tái phát gút và tử vong ở bệnh nhân gút vẫn chưa được nghiên cứu. Dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu Nghiên cứu Y khoa IQVIA (IMRD) ở Vương quốc Anh đã được sử dụng để so sánh nguy cơ tái phát gút và tử vong do mọi nguyên nhân giữa nhóm bệnh nhân bắt đầu điều trị SGLT2i và nhóm bắt đầu sử dụng các loại thuốc chống đái tháo đường khác cho bệnh nhân mắc gút và tiểu đường type 2. Tổng số lần tái phát gút, số lần tái phát gút đầu tiên và tử vong do mọi nguyên nhân đã được tìm thấy thấp hơn đáng kể trong nhóm bệnh nhân sử dụng SGLT2i so với nhóm so sánh. [Không dịch phần ”Click to read the study…”] Tổng quát [nhóm nghiên cứu]: Mặc dù đã có các phương pháp điều trị hiệu quả như ULT, nhiều bệnh nhân mắc gút vẫn tiếp tục tái phát gút. Gút cũng có liên hệ với nguy cơ tử vong tăng do bệnh thận và tim mạch. SGLT2i đã được chứng minh là giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, giảm mức urate trong huyết thanh và giảm nguy cơ mắc gút. Nghiên cứu này nhằm xác định mối liên hệ giữa SGLT2i và tái phát gút cùng với tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân mắc gút. Từ IMRD, 5931 bệnh nhân đủ điều kiện mắc gút và đái tháo đường đã được phân tích để so sánh nguy cơ tái phát gút và tử vong do mọi nguyên nhân ở nhóm bệnh nhân bắt đầu điều trị SGLT2i và nhóm bắt đầu sử dụng các loại thuốc chống đái tháo đường khác. Trong số các bệnh nhân này, có 1548 bệnh nhân (độ tuổi trung bình [SD]: 61,8 [10,6] tuổi; 16,0% là phụ nữ) đã bắt đầu điều trị SGLT2i, trong khi có 4384 bệnh nhân (độ tuổi trung bình [SD]: 67,5 [11,6] tuổi; 24,6% là phụ nữ) đã bắt đầu điều trị với các loại thuốc so sánh như glucagonlike peptide-1 receptor agonists (GLP-1 RA) hoặc dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (DPP-4i). So với nhóm so sánh, bệnh nhân trong nhóm SGLT2i đã thể hiện tỷ lệ tái phát gút giảm với một chênh lệch tỷ lệ (RD) là -20,4 (95% CI, -39,6 đến -1,2) trên 1000 person-year và giảm nguy cơ (RR) là 0,79 (95% CI, 0,65-0,97). Những mối liên hệ này đã nhất quán trên các nhóm con khác nhau. Ngoài ra, việc bắt đầu SGLTi đã liên kết với tỷ lệ mắc gút tái phát lần đầu giảm 19% và tỷ số nguy cơ trọng lượng (HR) là 0,81 (95% CI, 0,65-0,98). Cuối cùng, tử vong do mọi nguyên nhân được tìm thấy thấp hơn 29% trong nhóm SGLT2i so với nhóm so sánh với HR là 0,71 [95% CI, 0,52-0,97]. Nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn này chủ yếu được quan sát khi so sánh với những người bắt đầu DPP-4i (HR, 0,63 [95% CI, 0,48-0,84]) nhưng không phải GLP-1 RA (HR, 1,12 [95% CI, 0,89-1,52]). Tổng thể, các phát hiện này cho thấy ở bệnh nhân mắc gút và đái tháo đường type 2, việc điều trị bằng SGLT2i liên quan đến nguy cơ tái phát gút giảm và tử vong do mọi nguyên nhân giảm.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Trong một năm, tỷ lệ tái phát cơn gout ở bệnh nhân mắc gout và đái tháo đường đã giảm đáng kể ở những người bắt đầu điều trị chất ức chế co-transporter sodium-glucose-2 (SGLT2i) so với các phương pháp điều trị tiểu đường khác.

Trả lời: Đúng, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tái phát cơn gout ở nhóm dùng SGLT2i thấp hơn so với nhóm so sánh.

2. Bệnh nhân bắt đầu sử dụng SGLT2i có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn so với nhóm so sánh.

Trả lời: Đúng, nghiên cứu chỉ ra rằng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ở nhóm dùng SGLT2i thấp hơn so với nhóm so sánh.

3. SGLT2i có tác dụng làm giảm nguy cơ tái phát cơn gout và tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân mắc gout và đái tháo đường.

Trả lời: Đúng, nghiên cứu cho thấy SGLT2i giảm nguy cơ tái phát cơn gout và tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân mắc gout và đái tháo đường.

4. Sử dụng SGLT2i có thể giảm nguy cơ tái phát cơn gout và tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân mắc gout và đái tháo đường.

Trả lời: Đúng, nghiên cứu cho thấy việc sử dụng SGLT2i có thể giảm nguy cơ tái phát cơn gout và tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân mắc gout và đái tháo đường.

5. Tác dụng của SGLT2i đối với tái phát cơn gout và tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân mắc gout và đái tháo đường chưa được nghiên cứu.

Trả lời: Sai, nghiên cứu đã chỉ ra rằng SGLT2i có tác dụng giảm nguy cơ tái phát cơn gout và tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân mắc gout và đái tháo đường.

Advertisement

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: 2minutemedicine, Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors may decrease incidence of recurrent gout flares

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Ykhoa.org

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

SGLT2 inhibitors giảm tái phát cơn và nhập viện liên quan đến đái tháo đường ở bệnh nhân gút

Nghiên cứu dân số này cho thấy bệnh nhân mắc gút sử dụng thuốc chẹn …