[Tài liệu] Tổng hợp EFM

Advertisement

Tổng hợp một số tài liệu Sản khoa :

Suy thai trong chuyển dạ

Mục tiêu bài giảng
Sau khi học xong, sinh viên có khả năng:
1. Trình bày được khái niệm về suy thai trong chuyển dạ
2. Trình bày được ý nghĩa của việc thực hiện EFM trong chuyển dạ
3. Trình bày được các biện pháp can thiệp sơ cấp khi nghi ngờ có suy thai trong chuyển dạ

Non-stress Test

Mục tiêu bài giảng
Sau khi học xong, sinh viên có khả năng:
1. Trình bày được giá trị của Non-stress Test trong việc đánh giá sức khỏe thai
2. Diễn giải đúng một kết quả Non-stress Test
3. Trình bày được lưu đồ xử trí thích hợp cho một kết quả Non-stress Test

Advertisement

Electronic Fetal Monitoring căn bản trong thực hành sản khoa

Mục tiêu bài giảng
Sau khi học xong, sinh viên có khả năng:
1. Thực hiện được một băng ghi (Electronic Fetal Monitoring – EFM)
2. Đọc đầy đủ và đúng một băng ghi EFM
3. Diễn giải được một băng ghi EFM

………..

Mời bạn download tại : https://drive.google.com/drive/folders/1JjQJYZ2zZxEjydYzrFKFy073RJ7FeZmU?fbclid=IwAR3M-Wa4cB5edQDDQRDUHwESxv90yLQGXaXjMRQ0azV8wn1m7f10R8aTf-A

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Nguyễn Thị Nhẫn

Sinh viên trường ĐH Y Dược Thái Bình

Check Also

[Uptodate-SPK] Chuyển dạ sinh non: Các dấu hiệu lâm sàng, đánh giá chẩn đoán và điều trị ban đầu

Advertisement [Uptodate] Chuyên đề: Sản phụ khoa – Được dịch bởi BS Vũ Tài GIỚI …