[Tài liệu] Tổng hợp EFM

Tổng hợp một số tài liệu Sản khoa :

Suy thai trong chuyển dạ

bài giảng
Sau khi học xong, có khả năng:
1. Trình bày được khái niệm về suy thai trong chuyển dạ
2. Trình bày được ý nghĩa của việc thực hiện EFM trong chuyển dạ
3. Trình bày được các can thiệp sơ cấp khi nghi ngờ có suy thai trong chuyển dạ

Non-stress Test

bài giảng
Sau khi học xong, có khả năng:
1. Trình bày được giá trị của Non-stress Test trong việc đánh giá thai
2. Diễn giải đúng một kết quả Non-stress Test
3. Trình bày được lưu đồ xử trí thích hợp cho một kết quả Non-stress Test

Advertisement

Electronic Fetal Monitoring căn bản trong sản khoa

bài giảng
Sau khi học xong, có khả năng:
1. Thực hiện được một băng ghi (Electronic Fetal Monitoring – EFM)
2. Đọc đầy đủ và đúng một băng ghi EFM
3. Diễn giải được một băng ghi EFM

………..

Mời bạn download tại : https://drive.google.com/drive/folders/1JjQJYZ2zZxEjydYzrFKFy073RJ7FeZmU?fbclid=IwAR3M-Wa4cB5edQDDQRDUHwESxv90yLQGXaXjMRQ0azV8wn1m7f10R8aTf-A

Advertisement

Giới thiệu Nguyễn Thị Nhẫn

Avatar
Sinh viên trường ĐH Y Dược Thái Bình

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Tài liệu] Phân loại và điều trị viêm phổi cộng đồng 2020

Phân loại và điều trị viêm phổi cộng đồng 2020 Nguồn: SV dịch: Nguyễn Thế …