Tag Archives: vạch bậc thang

[Sinh lí] Sinh lí hợp bào và vạch bậc thang

Cơ tim là một hợp bào. Vùng tối băng qua bó cơ tim trong Hình 1 được gọi là vạch bậc thang (intercalated discs). Chúng thực sự là màng tế bào được ngăn cách các tế bào cơ tim riêng lẻ với nhau. Các sợi cơ tim được tạo thành …

Chi tiết