Bài mới nhất

[VYPO] Tình huống thi lâm sàng của Y4 – YDS

Bs. Phan Trúc Tuần qua, mình vừa hỏi thi lâm sàng của các em Y4 trường hợp sau, một ca khá đặc biệt, post cho mọi người cùng trao đổi, và “thương” các em sinh viên khá khổ khi phải học rất nhiều, mà yêu cầu mỗi bộ môn cũng …

Chi tiết

[Sinh học] Các giai đoạn nhân lên của Virus

CÁC GIAI ĐOẠN NHÂN LÊN CỦA VIRUS Sự hấp phụ của virus vào bề mặt tế bào Sự hấp phụ xảy ra khi các cấu trúc đặc hiệu trên bề mặt hạt virus gắn được vào các thụ thể (receptor ) đặc hiệu với virus nằm ở trên bề mặt của …

Chi tiết

[Case lâm sàng] Case lâm sàng tim mạch

✴ Một phụ nữ 60 tuổi biểu hiện ngất, tiền sử CHF, tăng áp phổi, CAD đã CABG, ESRD chạy thận nhân tạo (vừa chạy thận hôm trước). ✅ Sinh hiệu: BP 115/70, HR 65, RR 12. Không có điện tim 12 chuyển đạo trước đó của bệnh nhân. ✅ Khi đến ED, …

Chi tiết