Bài mới nhất

[Covid-19] Phân tích ổ dịch Đà Nẵng

PHÂN TÍCH Ổ DỊCH ĐÀ NẴNG (bài viết chỉ để ai rỗi đọc cho vui) ========================= Bs. Trần Văn Phúc Chống dịch COVID không phải là cuộc thi hát! Đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định phòng chống dịch COVID-19 không quốc gia nào làm tốt hoàn hảo …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 7: Hệ cơ

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC. ■ Tên hệ cơ quan liên quan trực tiếp tới chuyển động,và liên quan với nhau như thế nào ■ Mô tả cấu trúc cơ cùng với những thuật ngữ về tế bào cơ,gân,xương ■ Mô tả sự khác nhau giữa cơ đối kháng và …

Chi tiết