[Medscape] Thay đổi Glucose huyết tương lúc đói dự báo bệnh đái tháo đường

Các nhà nghiên cứu đã công bố nghiên cứu được đề cập trong bản tóm tắt này trên trang web researchsquare.com dưới dạng bản in trước chưa được bình duyệt.

Những vấn đề chính rút ra được:

 • Những kết quả cho thấy dấu hiệu liên quan giữa thay đổi trong Glucose huyết tương máu lúc đói (FPG) và tỉ lệ mắc bệnh đáo tháo đường trong một đoàn hệ đa trung tâm cư dân Trung Quốc
 • FPG thay đổi là một chỉ số liên quan đồng nhất với khả năng mắc đái tháo đường. Những người có mức tăng FPG lớn hơn khoảng 1 mmol/ L có dấu hiệu tăng đáng kể tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường.
 • Mối liên hệ giữa sự thay đổi trong FPG và bệnh đái tháo đường thì có liên quan hơn so với một số marker chuyển hoá khác bao gồm triglyceride (TG), FPG tại thời điểm ban đầu (trái ngược với sự thay đổi trong FPG), tỷ số khối cơ thể, tỷ lệ TG/HDL-C và chỉ số Tryglyceride-glucose đói (TyG). 
 • Mối liên hệ của những thay đổi FPG với bệnh đái tháo đường sự cố là phi tuyến tính và cho thấy mối quan hệ đặc trưng nhất quán bất kể sự phân bố của một số biến số bao gồm tuổi, giới tính, triglycerid (TG), huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

Tại sao những điều này lại trở thành vấn đề:

 • Độ nhạy và độ đặc hiệu của mô hình dự đoán dựa trên sự thay đổi FPG cao hơn so với mô hình TyG và tỉ lệ TG/HDL-C, các thông số gần đây đã nhận được chứng minh là những phương tiện hữu ích để dự đoán nguy cơ mắc đái tháo đường.

Thiết kế của nghiên cứu: 

 • Nghiên cứu tập trung vào 116,816 cư dân độ tuổi trưởng thành ở Trung Quốc đã được đề cập trong cơ sở dữ liệu (biên soạn bởi Rich Healthcare Group) của hơn 200,000 cư dân đã trải qua đánh giá y tế trong khoảng từ 2010-2016.
 • Các nhà nghiên cứu phân tích những người mắc đái tháo đường có sự liên quan với một số marker chuyển hoá như: FPG, TG, Cholesterol toàn phần, HDL-C, sự thay đổi FPG, sự thay đổi TyG và sự thay đổi tỉ lệ TG/HDL-C. Sự thay đổi đường huyết tương lúc đói đề cập đến sự khác biệt về mức độ đo được vào thời điểm ban đầu và vào lần cuối.

Những kết quả chính: 

 • Theo thời gian theo dõi trung bình lên tới 3.1 năm, 2669 người phát triển đái tháo đường típ 2 (778 phụ nữ và 1881 đàn ông). Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường được chẩn hoá theo tuổi nói chung là 12.87 với mỗi 1000 người theo năm với phụ nữ và 14.69 với mỗi 1000 người theo năm với đàn ông. 
 • Hầu như tất cả các đường cong phù hợp cho xác suất mắc bệnh tiểu đường liên quan đến mức độ thay đổi trong FPG là các liên kết phi tuyến tính và đặc trưng với một mô hình “giống như cái móc”. Ở mức độ thay đổi thấp nhất của FPG, sự gia tăng thay đổi liên quan đến giảm tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường, tiếp theo là tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường tăng mạnh ở tốc độ thay đổi FPG cao hơn, và cuối cùng là sự gia tăng chậm lại tỷ lệ mắc bệnh ở mức cao nhất tỷ lệ thay đổi trong FPG. Tóm lại, mối liên quan của sự thay đổi trong FPG và tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường chia thành ba giai đoạn khác nhau và bao gồm hai điểm uốn rõ ràng.
  Advertisement
 • Ngoài ra, phụ nữ và nam giới với mức FPG cơ bản ≥ 5.6 mmol/L (≥ 100mg/dL) bao gồm một tỷ lệ cao hơn những người mắc tiểu đường so với những người có mức FPG ban đầu dưới 5.6 mmol/L

Những hạn chế:

 • Những nhà nghiên cứu chỉ đánh giá nguy cơ mắc đái tháo đường liên quan đến FPG ở thời điểm đầu và cuối cùng của kỳ theo dõi.
 • Không có dữ liệu về kết quả xét nghiệm dung nạp Glucose, nồng độ Glucose huyết tương sau dung nạp, hoặc HbA1C
 • Với những người được nghiên cứu trong dữ liệu này, dữ liệu về hút thuốc và sử dụng rượu bị thiếu, do đó tác động của các yếu tố này lên những thay đổi FPG không được điều chỉnh theo.
 • Một tỷ lệ tương đối nhỏ những người trong nghiên cứu (<10%) có mức tăng FPG rất lớn (tỷ lệ vượt quá điểm uốn thứ hai của đường cong), điều này hạn chế khả năng tổng quát của các phát hiện đối với những người trong phạm vi này.
 • Chẩn đoán bệnh tiểu đường của những người trong cơ sở dữ liệu dựa trên khai báo của người tham gia hoặc mức FPG tại lần đánh giá theo dõi cuối cùng.

Tiết lộ: 

 • Nghiên cứu không nhận được tài trợ
 • Không có tiết lộ gì từ các tác giả

Link bài gốc: https://www.medscape.com/viewarticle/972441

Nguồn: Mitchel L. Zoler, PhD, for Medscape

Bài viết được dịch thuật và biên tập bởi ykhoa.org – vui lòng không reup khi chưa được cho phép!

Người dịch: GT

Advertisement

Giới thiệu TRẦN GIA TÂN

Sinh viên y khoa

Check Also

[Medscape] Việc hòa ca nhạc đồng quê đã giúp bác sĩ tìm thấy sự cân bằng

Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi thường được hỏi làm thế nào để cân …