Bài mới nhất

[Ebook] Miễn dịch học – ĐH Y Hà Nội

Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC Tên gọi tiếng Anh “immunity” (tính miễn dịch) có nguồn gốc từ tiếng Latinh “immunitas” có nghĩa là miễn trừ sự cáo buộc pháp luật dành cho các nghị sĩ quốc hội trong thời gian âæång chức. Trong lịch sử, miễn dịch …

Chi tiết

[Tài liệu] Tiếp cận chuẩn đoán sốt

I. ĐỊNH NGHĨA 1. Sốt (fever) : Tăng thân nhiệt bệnh lý do sự rối loạn của trung tâm điều nhiệt ở vùng dưới đồi dưới tác dụng của các yếu tố gọi là tác nhân (chất) gây sốt, khiến nó phải tăng đến một điểm-định nhiệt mới 🡪 Thân …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 8: Hệ Thần Kinh

I. MỤC TIÊU HỌC TẬP ■ Nêu tên các phần của hệ thần kinh và các thành phần trong các phần đó,chức năng chung của hệ thần kinh. ■ Kể tên các thành phần trong một tế bào thần kinh(neuron),chức năng của các thành phần đó. ■ Giải thích tầm …

Chi tiết

[Sinh lý Guyton số 17 ] : Vi tuần hoàn và hệ thống bạch huyết Trao đổi dịch ở mao mạch, dịch kẽ và dịch bạch huyết

Chức năng chính của vi tuần hoàn là vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các mô và loại bỏ các chất thải của tế bào. Các tiểu động mạch nhỏ kiểm soát lưu lượng máu đến từng mô và tình trạng tại chỗ của mô, bằng cách kiểm soát …

Chi tiết