[Cơ chế triệu chứng số 199] Lệch lưỡi gà

Advertisement

MÔ TẢ

Lệch lưỡi gà di động sang một bên nhờ cơ khít vòm miệng. (Lưu ý: không bao gồm lệch lưỡi gà cố định, gặp trong trường hợp áp xe quanh amydan)

NGUYÊN

Hay gặp

Ít gặp

CƠ CHẾ

Nguyên gây lệch lưỡi gà:

1 hoài nghi

2 dây hoành (dây X).

hoài nghi

hoài nghi gây yếu cơ khít cùng bên, và hậu quả dẫn đến lưỡi gà sẽ lệch ra xa bên . Nguyên bao gồm bên ( Wallenberg), áp xe và xơ hóa rải rác

dây hoành (dây X)

Trong dây X, yếu lưỡi gà và khẩu cái mềm cùng bên gây lệch lưỡi gà ra xa bên bị . Các đi kèm bao gồm mất và lưỡi một bên, mất tai ngoài một bên, và khàn giọng. Nguyên bao gồm chấn thương, u góc cầu-tiểu não, do can thiệp y tế và u cầu .

Advertisement

Ý NGHĨA

Lệch lưỡi gà di động là biểu hiện của dây X hoặc hoài nghi.

Nguồn: Mechanisms of clinical signs. 1st Edition. Mark Dennis Wiliam Bowen Lucy Cho

Tham khảo bản dịch của nhóm “Chia sẻ

Xem tất cả cơ chế tại: https://ykhoa.org/khoa-hoc/-che-trieu-chung/

Advertisement

Giới thiệu nguyentrungtin7

Avatar

Check Also

[CT-MRI Số 29] MRI Vùng chậu nữ (mặt phẳng ngang)

Advertisement         Nguồn: Giải Phẫu Cắt Lớp CT-MRI ,Cuốn 2 . Phần …